EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YAPILAN DÜZENLİ YARDIM

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YAPILAN DÜZENLİ NAKDİ YARDIM

 

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun, 25.08.2011 tarihli ve 6 sayılı kararı ile 29.12.2011 tarihli ve 2011/8 sayılı kararı ile uygun görülerek, 01 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

EVEK yardım programında haksahibi kişilere, aylık 275 TL olmak üzere her iki ayda bir 550TL düzenli nakdi ödeme yapılmaktadır.Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir.

Başvuru:

EVEK yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYD Vakıflarına yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez.

EVEK yardım programına başvuru, tercihen eşi vefat eden kadının kendisi veya zaruret halinde kendisi adına (ilgili belgeler hak sahibi tarafından doldurulmak üzere) 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır.

Yararlanma Şartları:

Son resmi nikâhlı eşi vefat etmiş, hâlihazırda evli olmayan, kendisi ya da içinde bulunduğu hanedeki herhangi bir kişi kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve fakir ve muhtaç durumda olduğu Vakıf Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen kadınlar bu yardım programından faydalandırılır. 

Bu yardım programından yararlanmak isteyen kadın için herhangi bir yaş şartı aranmaz.Bu yardım programından faydalanmak için, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 364 ve devamı maddelerinde ifade edilen nafaka yükümlülüğü şartı aranmaz.

Eşi vefat eden kadın, eşinin ölümünden önce eşiyle resmi olarak boşanmışsa, bu yardım programından yararlanamaz. Koca ile kadın arasında boşanma davası devam ederken, yani, mahkeme kararı kesinleşmeden koca vefat etmişse, kadın kişi bu yardım programından faydalanır.

Başvuru yapan kadın, çocuklarından ayrı yaşıyorsa ve sadece onların sağlık güvencelerinden yararlanıyorsa (sağlık provizyonu yakınından dolayı verilmişse), Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaç kabul edilmesi kaydıyla, bu yardım programından faydalanır. 

 

Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar EVEK yardım programından faydalanamaz. Ayrıca, huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından karşılandığından dolayı, EVEK yardım programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz.

Yardımın Feshedilmesi, Durdurulması ve Yeniden Başlatılması:

EVEK programı kapsamında SYD Vakıfları tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığınınya da resmi evlilik bağı olmadan fiili olarak birlikte yaşanıldığının sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde, yardımın Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından fesih edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmese de;

1.      Haksahibi kadının vefat etmesi,

2.      Haksahibi kadının resmi olarak tekrar evlenmesi,

3. Haksahibi kadının ikametini ilgili SYDV dışına taşıması,(1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder),

 

 

durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, Vakıf Mütevelli Heyeti kararı aranmaksızın, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak fesih edilir.

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak fesih edilenlerin ilgili durumları ortadan kalksa dahi, yardımları Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak tekrar verilmeye devam edilmez. Bu kişilerin, yardım için gerekli şartları yeniden sağladıklarının ilgili SYDV tarafından tespit edilmesi için EVEK programına tekrar başvuru yapması ve başvuru süreçlerinin baştan başlatılması gerekmektedir. 

Ayrıca, üstte açıklanan durumların dışında;

 

4. Haksahibi kadının kendisinin sosyal güvenceli olduğu,

5.Haksahibi kadının içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal güvenceli olduğu,

                   durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse, ilgili yardım, Vakıf Mütevelli Heyeti  kararı aranmaksızın, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatikman geçici olarak durdurulur.  

                Yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde yardımı kesen 4 ve 5’inci durumların (sosyal güvence durumu)  ortadan kalktığının bir yıl içerisinde tekrar tespit edilmesi halinde, yardımı bu geçen süre içerisinde herhangi bir sebepten dolayı Vakıf Mütevelli Heyeti  tarafından feshedilmemiş olan haksahiplerine, yeni bir başvuruya gerek duyulmaksızın, yardımları tekrar verilmeye devam edilir. Bu durumların (sosyal güvence durumu) ortadan kalktığının bir yıl ve sonrasında tespit edilmesi halinde ise, yardım otomatik olarak tekrar başlatılmaz. Bu kişilerin, yardım için gerekli şartları yeniden sağladıklarının ilgili SYDV tarafından tespit edilmesi için EVEK programına tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, kesilen süreye ilişkin geriye dönük herhangi bir ödeme her iki durumda da hesaplanmaz.

 

Sosyal Medya

twitterrss