Vakıf Gelirleri

VAKIF GELİRLERİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının gelirleri:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılan kaynaklar

SYDTF'nin gelirleri:

  • Kanun ve Kararnamelerle Kurulu bulunan veya kurulacak olan fonlardan Bakanlar kararıyla %10'a kadar aktarılacak miktarlar.
  • Gelir ve Kurumlar vergisi tahsilât toplamının%2,8'i.
  • Trafik para cezalarının %50'si
  • RTÜK gelirlerinin %15'i
  • Bütçeye konulacak ödenekler.
  • Her nevi bağış ve yardımlar ve diğer gelirler.
  • Her nevi fitre-zekât-kurban derileri ve bağırsak yardımları.
  • İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler.
  • Diğer gelirler. 

            Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon’undan aktarılacak paylar periyodik pay vakıfların en önemli, düzenli ve ana gelir kaynağını oluşturmaktadır. Fonda toplanan kaynak, Fon Kurulu kararları ile vatandaşa en yakın noktada ve esnek bir anlayışla faaliyet gösteren her il ve ilçede kurulu bulunan 1000 adet vakfa her ay periyodik olarak aktarılmaktadır. İl/İlçe nüfusu ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen sosyo -ekonomik gelişme endeksi esas alınarak hesaplanan periyodik kaynak aktarımı, vakıfların aylık kullanılabilir kaynak mevcutları dikkate alınarak gönderilmektedir.

Sosyal Medya

twitterrss