TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA YÖNELİK DÜZENLİ NAKDİ YARDIM PROGRAMI

verem

BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILIR?
Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına başvuruda bulunması yeterlidir. Bizzat başvuruda bulunamayacak durumda olan vatandaşlarımızın müracaatları ise kendileriyle aynı hanede ikamet eden yasal velileri/vasileri aracığıyla alınacaktır. Başvurular SYD Vakıfları Mütevelli Heyetlerince (MH) değerlendirilerek karara bağlanacak.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

 • TC Kimlik Kartı (18 yaşından küçük ve mümeyyiz olmayan fayda sahipleri için Velinin/Vasinin TC Kimlik Kartı)
 • SSPE Hastalarının için, 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özürlülük Ölçütleri, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlara Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş SAĞLIK KURULU RAPORU
 • Tüberküloz hastaları için herhangi bir sağlık raporu istenmemektedir.

 

KİMLER HAK SAHİBİ OLABİLİR?

 • Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olması(2018 yılı için 967,28 TL'dir.)
 • Hastanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Tüberküloz hastasının, Verem Savaş Dispanserince programlanan tedavilerini düzenli olarak yerine getirmesi, takip ve kontrollere düzenli devam etmesi, ilaçlarını hekimce belirlenen periyodlarda kullanması
 • SSPE hastalığının, 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özürlülük Ölçütleri, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlara Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması
 • Tüberküloz ve SSPE hastasının veya hak sahiplerinin sosyal güvenceli olması engel teşkil etmez.
 • Tüberküloz ve SSPE hastasının evde bakım yardımı, SED, 2022 sayılı Kanun ile düzenli merkezi yardımlardan (ŞESY, EVEK, MAAY, ÖYAÇ vb.) faydalanması engel teşkil etmez.


YARDIM SÜRELERİ VE ÖDEME
Program kapsamında Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılacak yardımların süresi, devamı, tıbbi şartları ve sağlık mevzuatı ile ilgili diğer kriterler Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında değerlendirilecek.
Bu çerçevede Tüberküloz tanısı konulmuş hastalarda yardım süreleri;

 • Önceden tedavi görmemiş Tüberküloz hastası için 6 ay tam + 6 ay idame,
 • İkinci seçenek ilaçlarla tedavi olan Tüberküloz hastası için 24 ay tam + 6 ay idame,
 • Menenjit Tüberküloz hastası için 12 ay tam + 6 ay idame,
 • Kemik Tüberküloz hastası için 9 ay tam + 6 ay idame,         

 

SSPE hastalarına yapılacak yardımlar ise yardımın MH tarafından onaylandığı tarihten başlayıp, hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olma şartını taşıması kaydıyla hastanın tedavisi sürdüğü müddetçe devam edecek. Ödemeler Bakanlığımız tarafından PTT aracılığı ile hak sahiplerine sağlanacak Sosyal Yardım Kartı aracılığı ile yapılacak. Hak sahipleri herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden veya ATM’lerden çekebilecek ayrıca Sosyal Yardım Kartlarını alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanabilecek. Bununla birlikte coğrafi koşullar, hava şartları, hastalık, yaşlılık, engellilik durumları gibi nedenlerle ödemelerini çekmeye gidemeyen hak sahibi vatandaşlarımız Bakanlığımızca uygulanan Konutta Ödeme Sistemi ile kapılarında ödemelerini alabilecek.

Sosyal Medya

twitterrss